Роздрукувати сторінку

Миколаївський політехнічний коледж, МПК

« Назад

Державний вищий учбовий заклад "Миколаївський політехнічний коледж" - вища освітня установа I-II рівнів кваліфікації.

Миколаївський політехнічний коледж, МПК

Історія МПК

Державний вищий учбовий заклад "Миколаївський політехнічний коледж" проводить своє становлення від Миколаївського суднобудівного технікуму, який був створений відповідно до Указу Ради Народних комісарів СРСР № 237 від 23 липня 1930 року "Про формування вищих освітніх установ, технікумів і робітничих підрозділів" на основі конструкторських суднобудівних курсів і механічної професійно-технічної школи міста Миколаєва.

Перший прийом студентів здійснився у квітні 1930 року в чисельності 300 чоловік. Наприкінці 1955 року заклад одержав нове учбове приміщення вартістю 12 млн. рублів по вул. Рози Люксембург, 11 (на даний час вул. Нікольська).

Через деякий час були збудовані гуртожиток, їдальня, сформовані модерні класи, аудиторії та майстерні, що досить збільшило та зміцнило учбово-матеріальну структуру. За здобутки у формуванні спеціалістів для суднобудівної галузі в 1979 році заклад був удостоєний Почесною грамотою Верховної Ради Української РСР і золотою медаллю ВДНГ. Він є основним для 18 ВНЗ I-II у. а. Миколаївської області.

26 серпня 1992 розпорядженням Міністерства освіти України Миколаївський суднобудівний технікум був реорганізований в Миколаївський політехнічний технікум. У листопаді 2005 року установа відсвяткувала своє 75-річчя. За цей період з його лав випустилось приблизно 40 тис. спеціалістів для різноманітних сфер народної галузі України.

Постановою МОН України від 29 грудня 2007 року технікум був реорганізований у Державний вищий учбовий заклад "Миколаївський політехнічний коледж".

МПК

Загальна інформація про Миколаївський політехнічний коледж

Коледж є вищою учбовою установою I рівня кваліфікації, державної форми власності, яка підпорядковується МОН України, володіє сертифікатом на становлення молодших фахівців за 10 кваліфікаціями чисельністю 245 чоловік на очній та 345 – на заочній формах навчання, а також ліцензія ДАК про їх акредитацію. Всі напрямки формування цілком забезпечені програмами навчання, методичними матеріалами, учбовою літературою. Під час відзначення 75-річного ювілею закладу студентські кореспонденти брали інтерв'ю у його керівника, Лютого Олександра Павловича.

Установа має широкорозвинену учбову, дослідницьку, матеріально-технічну та побутову структуру. Навчання відбувається в кабінетах та комп'ютерних аудиторіях з використанням інноваційного програмного забезпечення на базі модерної комп'ютерної структури: виділений канал Internet, комплексна системна кабельна структура зв'язку, яка поєднує в єдину інтегровану сітку величезну чисельність комп'ютерів коледжу, забезпечуючи зручність діяльність студентів і педагогів.

Науково-дослідну, педагогічну роботу проводять високоосвічені педагоги. В коледжі функціонують: модерна бібліотека з великим вибором літератури та читальним залом; комп'ютерні кабінети, Internet-клуб; лекційні класи, комплексні аудиторії, актова зала, медпункт, спортзал. До можливостей студентів предметні секції, гуртки за інтересами, змога одержати робочу кваліфікацію.

Плідна увага в закладі надається формуванню цілісної всесторонньої особистості, відданої інтересам держави, утвердження національної свідомості, шани до рідної землі, виховання поваги і бережного відношення до історії та культури свого народу. Плідна увага надається також естетичному становленню студентів. Функціонує студентський клуб, діють різнопрофільні гуртки.

Фізичне виховання і спорт в установі направлені на покращення здоров'я, формування фізичних, морально-вольових та інтелектуальних умінь студентів з ціллю гармонійного становлення особистості. Велика увага надається створенню та здійсненню спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності.

Щороку в Миколаївському політехнічному коледжі відбувається спартакіада з 7 видів спорту. Кожного разу діють спортивні гуртки з баскетболу, волейболу, настільного тенісу, плавання, футболу, легкої атлетики, шахів та атлетичної гімнастики. Збірні команди установи приймають творчу участь в обласній спартакіаді, яка відбувається серед ВНЗ I - II рівнів кваліфікації та займають у ній перші місця.

Миколаївський політехнічний коледж, МПК

Напрями навчання у Миколаївському політехнічному коледжі, МПК

Миколаївський політехнічний коледж здійснює формування молодших фахівців за такими спеціалізаціями:

- Інформатика та обчислювальна техніка;

- Машинобудування та матеріалообробка;

- Морська техніка;

- Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок;

- Економіка та підприємництво;

- Електротехніка і електромеханіка.

Миколаївський політехнічний коледж

Спеціалізації МПК

- Економіка підприємництва

Молодший фахівець - "економіст" формується для планово-економічної, організаційно-управлінської та фінансової праці в галузях виробництва та надання послуг.

Він може приймати участь у формуванні перспективних і річних планів організацій; в техніко-економічному обґрунтуванні опанування нових видів продукції, техніки, прогресивних технологій, механізації і автоматизації виробничих процесів; створенні техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат для визначення собівартості продукції, планово-розрахункових цін на головні види сировини, матеріалів, палива та енергії, створення калькуляції товарної продукції та проектів цін на неї, періодичної звітності; здійсненні обліку проведених організацією планових завдань; проведені комплексного економічного аналізу господарської роботи установи і його відділень.

Молодший фахівець з економіки підприємства повинен вміти:

- обґрунтовувати та розраховувати головні економічні показники роботи закладу;

- вираховувати ефективність та раціональність здійснення виробничих ресурсів;

- надавати економічну оцінку вибраному виду господарювання;

- створювати та розраховувати бізнес-план, фінансову звітність, створювати річні плани з обсягів витрат та виробництва;

- здійснювати комплексний аналіз та надавати експертну оцінку роботи організацій на базі економічних показників.

Молодший фахівець з економіки підприємства може діяти: організатором діловодства, диспетчером виробництва, інспектором з цін, техніком з нормування, техніком з планування, техніком-економістом.

- Бухгалтерський облік

Одним з важливих показників ринкової економіки в Україні є широкорозвинута і ефективно здійснена бухгалтерська діяльність. Ефективність роботи організацій, підприємства або установи великою  мірю залежить від становлення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку. Тому на ринку праці попит на спеціалістів з обліку завжди на високому рівні.

Професійний бухгалтер – це фахівець, який діє в структурі обліку відповідно до чинного законодавства. Завдання бухгалтера: своєчасно і вірно оплатити податки, скласти звіт перед державними органами і власниками організацій, здійснювати працю з клієнтами і партнерами установ, стежити за фінансовим станом установи.

Модерний бухгалтер – це комунікабельний, спроможний до продуктивного ділового спілкування фахівець, який діє в галузі банківської роботи, фінансових закладах та недержавних установах малого, середнього та великого бізнесу.

Молодший фахівець з бухгалтерського обліку проводить обліково-економічну працю в закладах, установах та організаціях різних областей економіки України всіх форм власності.

За даною кваліфікацією коледж проводить перепідготовку молодших фахівців на отримання другої кваліфікації на основі раніше одержаної вищої або середньої спеціальної освіти.

Отже, Миколаївський політехнічний коледж, МПК – це сучасний заклад Миколаївської області для формування високоосвічених спеціалістів, який надає можливість не лише здобувати знання, але й провести студентські роки змістовно та цікаво.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!