Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області та їх рейтинг \ 27. Первомайський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ПІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

Первомайський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ПІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

« Назад

Благополуччя країни забезпечується благополуччям її регіонів. Першочерговим завданням останніх є становлення своєї модерної професійної еліти.

Первомайський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ПІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

Згідно з цим у 1998 році в місті Первомайську Миколаївської області, з метою навчання фахівців для становлення та розширення економіко-промислового та сільськогосподарських відділень регіону в ринкових умовах, за егідою науковців міста та при підтримці міськ- та райдержадміністрації, було сформовано учбово-науковий осередок Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

У 2006 році Первомайський учбово-науковий центр змінено на Первомайський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (постанова МОНУ №360 від 10.05.2006 р.).

Формування спеціалістів проводиться на очній та заочній формах навчання за такими спеціалізаціями: “Прикладна математика”; “Комп’ютерні структури та мережі”; “Історія”, “Психологія”; “Облік і аудит”, “Менеджмент”.

Матеріальна структура закладу включає: 4 учбових приміщення, де облаштовано 55 освітніх аудиторій та майстерень; 5 комп’ютерних аудиторій, інформаційно-аналітичний осередок; бібліотека з 2 читальними залами; спортивний та тренажерний зали. Перспективним планом становлення передбачено формування модерного студентського містечка міжнародного зразку з певною для ВНЗ інфраструктурою.

Учбовий процес створюється трьома підрозділами: історії та психології (замісник кафедри - канд. історичних наук О.М. Марченко), математики та інформатики (замісник кафедри - канд. фізико-математичних дисциплін, доц. О. П. Слободянюк), економіки та менеджменту (замісник кафедри - докт. економічних наук, проф. С.С. Новіков).

Загальна чисельність педагогів закладу нараховує 76 чоловік, з них: докт. наук, проф. – 9; канд. наук, доц. – 21.

За час існування закладом сформовано 1170 спеціалістів за спеціалізованими рангами “бакалавр” та “фахівець”, які працевлаштовані як у м. Первомайську, так і в інших куточках України.

ПІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

Контакти ПІ ОНУ імені І.І. Мечникова

Адреса: м. Первомайськ Миколаївської області, вул. 40 років Перемоги, 4.

Телефони: (05161) 5-94-83, (05161) 5-89-44, (05161) 5-91-59.

Факс (05161)7-31-11.

E-mail: pnnc-onu@visp.com.ua.

Студенти Первомайського інституту Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Первомайський інститут ОНУ ім. І. І. Мечникова широко розповсюджує студентське самоврядування.

Студентське самоврядування - головна форма ініціативної, індивідуальної громадської роботи студентів, направленої на розв’язання головних проблем життєдіяльності вищого освітнього закладу, формування соціальної активності, підтримку громадянських ініціатив студентської молоді.

Структура студентського самоврядування - цілісний функціональний механізм, який надає змогу студентам методом самоорганізованої роботи приймати участь в управління справами свого педколективу у взаємозалежності зі всіма органами управління вищою учбовою установою, захищати персональні права та нахили, збільшувати якість освіти, сприяти високогармонійному становленню особистості подальшого спеціаліста, формувати лідерські, організаторські та комунікативні здібності.

Ціллю студентського самоврядування у ПІ ОНУ ім. І. І. Мечникова є:

- становлення відповідальності студентських колективів за запровадження моральних характеристик особистості студента;

- сприяння захисту прав та захоплень осіб, які одержують освіту, їх гуманістичному становленню, формуванню лідерських, ділових та організаторських характеристик, соціальної творчості, громадянської правосвідомості, патріотичних відчуттів;

- збільшення якості освіти, покращення освітньо-виховного процесу, становлення професійної компетентності осіб, які одержують освіту;

- всестороннє сприяння самореалізації подальших спеціалістів.

Первомайський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ПІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

Головні завдання органів студентського самоврядування ПІ ОНУ ім. І. І. Мечникова:

- захист прав та захоплень академічної спільноти;

- забезпечення здійснення студентами своїх обов’язків;

- сприяння учбовій, науковій та креативній роботі студентів;

- сприяння поліпшенню умов життя і змістовного дозвілля студентів;

- сприяння формуванню різних студентських секцій, товариств, спілок, клубів за зацікавленнями та управління їх роботою;

- товаришування з органами студентського самоврядування вищих учбових установ і молодіжними спілками;

- сприяння знаходженню роботи студентів та сприяння приєднання студентів до трудової роботи у період дозвілля;

- сприяння певній участі студентів у впровадженні державної та місцевої молодіжної політики;

- надання інформаційної, правової, психологічної консультації студентам (разом з визначеними підрозділами);

- реалізація здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання здійсненню студентами (аспірантами) злочинів, споживання ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.

Міжнародне співробітництво Первомайського інституту Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Світове товаришування є одним з найбільш дієвих засобів для вдалого здійснення головних задач роботи закладу, а світова наукова, академічна та культурна робота установи постійно вважалась одним з головних положень його відомості та суспільної значущості.

ПІ ОНУ ім. І. І. Мечникова є одним з лідерів серед українських закладів в сфері інтернаціоналізації освітянської галузі, який протягом 150 років проводить вдале світове співтоваришування на регіональному та глобальному рівнях.

Заклад бере участь в понад 40 проектах, що оплачуються світовими науковими та освітніми програмами (Horizon 2020, FP7, Erasmus, TEMPUS, Jean Monnet, UNESCO, INTAS, HERMES, CRDF, Транскордонного співтоваришування ЄС, та ін.).

На сьогоднішній день університет піддержує двосторонні договірні відношення з 165 науково-академічними закладами 39 держав світу та плідне товаришування з 17 дипломатичними підрозділами закордонних держав, сертифікованими в Одесі.

Щороку сотні студентів, аспірантів, науковців та педагогів ПІ ОНУ вибувають за границю для освіти, стажування, учіння, спільних наукових досліджень та участі в світових семінарах.

В той же час щорічно ПІ ОНУ відвідується великою кількістю іноземних гостей, поміж яких визначні діячі науки та культури, міністри, надзвичайні та повноважні посли, знані особистості з десятків держав.

Отже, Первомайський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – це сучасний заклад освіти, який надає ґрунтовні знання своїм студентам, роблячи їх конкурентоздатними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!