Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області та їх рейтинг \ 23. Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, МФМРТ КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного

Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, МФМРТ КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного

« Назад

Який вищий учбовий заклад вибрати, щоб студентський період був насичений зустрічами з чаруючими людьми, оволодінням нових модерних знань, сприяли саморозкриттю? Чи легко буде по закінченню вибраного вишу віднайти перше робоче місце? Над цією проблемою зараз активно думають школярі шкіл України. А ВНЗ презентують свою діяльність, аби вступники могли зробити правильний вибір.

Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, МФМРТ КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного

Відповідно з постановами управління академії, Миколаївський факультет морського і річкового флоту формує спеціалістів за тими ж кваліфікаціями що і КДАВТ імені гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.

МФМРТ КДАВТ ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного є сучасним учбовим закладом, що проводить формування студентів на високому професійному рівні, використовуючи у своїй роботі інноваційні методи роботи. Плідна увага надається покращенню учбово-методичної та матеріально-технічної структури закладу. При цьому слід зазначити, що Миколаївський факультет морського і річкового флоту є єдиним в Україні учбовим закладом IІІ рівня спеціалізації, який за кваліфікаціями «Судноводіння на морських шляхах» та «Використання суднових енергетичних обладнань» формує спеціалістів змішаного ріка-море плавання.

У своїй структурі заклад має функціональні відділення: очні та заочні підрозділи, предметні (циклові) комісії, учбові аудиторії та класи, відділення бібліотеки Академії з читальним залом, спортивні установки, учбово-виробничі майстерні, соціально-культурні споруди (медичний пункт, їдальня, актовий зал, спортивний зал).

МФМРТ КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного

Спеціальності МФМРТ КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного

Серед кваліфікацій формування як традиційно-базові для флоту, так і основні популярні професії.

• Відділення економіки транспорту:

- менеджмент організацій;

- облік і аудит;

- програмне забезпечення автоматизованих структур.

• Відділення супроводу:

- експлуатація суднових обладнань;

- судноводіння.

• Юридичний підрозділ:

- правознавство.

Крім цього, в МФМРТ КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного діють центр довузівського формування, аспірантура і докторантура, а також інститут післядипломного навчання.

До того ж Миколаївський факультет підтримує контакти з закордонними профільними закладами. Отже, випускники і студенти можуть проходити стажування і одержати післядипломну освіту за границею.

Основа навчання — практика.

Головну роль в одержанні вищої освіти в МФМРТ КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного, незалежно від вибраної кваліфікації, грає практичне формування, зокрема плавальна практика. Ось чому в основі освіти в Миколаївській філії — саме характеристики щоденної праці екіпажу судна. На практиці студенти плавають по річках і морях, здобуваючи уміння і досвід. Крім цього, вони можуть опанувати професію оператора комп'ютерного набору, моториста, матроса, рульового, бортпровідника, а в подальшому, одержавши практичний досвід, бути старшими механіками і керівниками суден.

Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, МФМРТ КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного

Наукова діяльність в Миколаївській філії КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного

Наукова праця в Академії є багатосторонньою, відбувається на кафедрах, на факультетах, у студентських наукових гуртках і керується науково-дослідним підрозділом. Спільними силами науковців, Академія вдало здійснила державну атестацію у секторі наукової роботи, науково-технічної та інтерактивної діяльності.

Науково-дослідний сектор (далі - НДС) є загально - академічним науковим функціональним відділенням і перебуває у підданстві безпосередньо проректора з учбово-методичної та наукової діяльності.

НДС здійснює наукову і науково - технічну роботу, здійснює, управляє і проводить наукову діяльність в Академії в єдиній системі учбової, наукової та науково-технічної роботи. Фінансування наукової роботи відбувається окремо від фінансування головної діяльності. НДС має свій зареєстрований Міністерством кошторис і свій штатний розпис наукових посад.

НДС позиціонує Академію в проблемах організації і здійснення наукової діяльності, а також звітності з наукової праці в МОН України, органах Держкомстату, Державного казначейства, Головному управлінні освіти і науки Київської міської держадміністрації, інших закладах, установах і організаціях.

Ціллю роботи НДС є формування наукової роботи і інтеграція наукової і освітньої праці в Академії, становлення наукового потенціалу Академії, направлення зусиль науково-педагогічних робітників Академії на здійснення наукових і науково-технічних питань з важливих напрямків становлення науки і техніки.

Нині в Миколаївському факультеті здобуває освіту молодь із різноманітних куточків України за очною та заочною формами навчання за 8-ма напрямами формування, 7-ма кваліфікаціями фахівців та 6-ма – магістрів. У функціональних відділеннях Миколаївської філії КДАВТ також здійснюється формування молодших фахівців. До того ж заклад має сертифікат МОН України на становлення та збільшення спеціалізації іноземних жителів за сертифікованими в Академії напрямами та кваліфікаціями. Створюються нові напрямки, необхідні на ринку праці.

В установі не тільки формують високоосвічених спеціалістів, а й намагаються всесторонньо розвивати кожну особистість відповідно до її покликання та нахилів, стимулювати до навчання на протязі життя. У ВНЗ сформовано всі умови для цього. Високоосвічені педагоги, осучаснена учбова структура, широке застосування інноваційних інтерактивних технологій надають можливість формувати не тільки спеціалістів водного транспорту інженерного напрямку, але й велику кількість професіоналів з гуманітарних наук.

Матеріально-технічну структуру МФМРТ КДАВТ, в першу чергу, складають індивідуальні учбові приміщення, аудиторії із загальноосвітніх та спеціальних предметів, комп'ютерні кабінети, бібліотека, актові зали, ігрові й тренажерні спортивні зали, студентські гуртожитки.

Тож запрошуємо тебе, абітурієнте, до співпраці з Академією. Сподіваємося, саме ти збагатиш родину закладу і разом із установою розвиватиметеся для досягнення загальної мети – розбудови України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!