Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області \ ЗВО (ВНЗ) Миколаївської області та їх рейтинг \ 13. Первомайський коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, ПК НУК ім. адм. Макарова

Первомайський коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, ПК НУК ім. адм. Макарова

« Назад

Загальна інформація про ПК НУК ім. адм. Макарова

Первомайський коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, ПК НУК ім. адм. Макарова

Для забезпечення необхідності країни в спеціалістах технічного напрямку по ініціативі ради директорів організацій, при підтримці міської та обласної рад народних депутатів в 1987 р. в Первомайську був створений політехнічний технікум Міністерства важкого машинобудування СССР. В 1990 р. він перейменований в Первомайський машинобудівний коледж, а з 1991 р. функціонує в системі Міносвіти України.

В 1997 році створено учбово-наукову виробничу структуру, яка об’єднала Національний університет кораблебудування, Первомайський політехнічний коледж, провідні підприємства Первомайська, міський та районний відділи освіти.

Коледж здійснює формування молодших фахівців за сімома кваліфікаціями на денній та заочній формі навчання на чотирьох підрозділах. Його випускники мають змогу на конкурсній основі бути зарахованими на ІІ-ІІІ курси НУК ім. адмірала Макарова за інтегрованими учбовими планами для одержання освітньо-спеціалізованого рангу бакалавра, спеціаліста або магістра.

В матеріально-технічну структуру коледжу входить 6 лекційних аудиторії, 43 спеціалізованих кабінети, 24 учбові лабораторії, 9 багатофункціональних комп’ютерних класів, 4 учбово-виробничі майстерні, спортивний комплекс. Іногороднім студентам надається гуртожиток.

Завдяки самовідданій праці професорсько-педагогічного колективу сформувався високий імідж коледжу в Первомайську та регіоні в цілому.

ПК НУК ім. адм. Макарова

Відділення Первомайського коледжу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Факультет "Обслуговування комп’ютерних систем" сформовано 1 вересня 2001 року. До структури підрозділу включено дві циклові комісії: "Обслуговування комп’ютерних систем та мереж" (з 01.09.2001 р.) – голова циклової комісії Клига Л.Ф. (педагог вищої кваліфікації) та "Фундаментальних предметів" - голова циклової комісії Сологуб А.М. (педагог-методист).

Освітньо-методичний процес за кваліфікацією створюють високоосвічені спеціалісти, зокрема, доценти, педагоги-методисти, фахівці вищої кваліфікації, які активно здійснюють творчу діяльність.

Педагоги підрозділу кожного разу беруть участь в науково-практичних семінарах, видають у фахових виданнях наукові роботи, створюють посібники.

Під час учбового процесу студенти також беруть участь в наукових семінарах, конкурсах та олімпіадах, як на території учбового закладу, так і в інших освітніх установах України та багато разів одержували перші місця.

На протязі 2001 року по 2011 рік циклова комісія "Обслуговування комп’ютерних структур" сформувала шість випусків студентів очної форми навчання.

Велика чисельність студентів підрозділу продовжують освіту за кваліфікацією до освітньо-спеціалізованого рівня "бакалавр", "спеціаліст", та "магістр" в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова та в інших ВНЗ України.

На теперішній день студенти підрозділу проводять свою професійну роботу в організаціях міста Первомайська АО "Фрегат", АО "Первомайськ дизельмаш", ВАТ "Бриг", РМЗ Южноукраїнськ, а також на машинобудівних установах міст Одеси, Києва, Кременчуга, Харкова, Миколаєва та інших.

Первомайський коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, ПК НУК ім. адм. Макарова

Підрозділ «Двигуни та автомобілі» ПК НУК ім. адм. Макарова проводить формування молодших фахівців за кваліфікаціями: «Створення двигунів» і «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». До структури підрозділу включена одна циклова комісія. Голова циклової комісії «Обслуговування автомобілів та створення двигунів» Гиль О.О.(педагог вищої кваліфікації).

Учбово-методичний процес формують 24 педагога випускаючих циклових комісій. Із них 2 к.т.н., доценти, 6 педагогів вищої кваліфікації. Педагоги підрозділу постійно беруть участь в науково-практичних семінарах, також збільшують свою спеціалізацію здобуваючи освіту в аспірантурі, а також в умовах реального виробництва. Всі педагоги мають вищу професійну освіту.

Освіта у Первомайському коледжі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Освітній процес у Первомайському коледжі відбувається в класах і аудиторіях, обладнаних стендами з діючими двигунами внутрішнього згоряння, розрізами та муляжами різноманітних видів двигунів та елементів автомобіля. Аудиторії також обладнані функціонуючими автомобілями (2 вантажних і 2 легкових) на яких відбувається повний спектр робіт по технічному обслуговуванню та комп’ютерній діагностиці з застосуванням пакету прикладних програм для різноманітних видів автомобілів.

Для студентів функціонує гурток «Картингіст». Під час учбового процесу студенти беруть участь в наукових семінарах, фестивалях та олімпіадах, як в на території освітньої установи, так і в інших учбових закладах України.

Велика кількість минулих студентів факультету обіймають керівні та визначні місця в організаціях регіону (ТДВ «Первомайськ дизельмаш», ПАТ «Фрегат», ТДВ «Моторист», СТО міста, ТДВ «Первомайськ автотранс», РДС Південноукраїнської АЕС, Російський Регістр судноплавства та інших). Двоє студентів підрозділу захистили кандидатські дисертації.

«Економіко-технологічний» факультет Первомайського коледжу НУК проводить формування молодших фахівців за кваліфікаціями "Технологія обробки матеріалів на устаткуваннях і автоматичних структурах", "Економіка підприємства" та "Бухгалтерський облік".

Голова циклової комісії Павловська Н.І. (фахівець вищої кваліфікації).

Поміж педагогів 2 кандидати економічних наук, 4 фахівця вищої кваліфікації. В 2013 році педагог Гавриленко Н. В. захистила кандидатську дисертацію на одержання наукового рангу кандидата економічних наук за кваліфікацією 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» в Одеському національному економічному університеті.

Опанувавши освітньо-професійну програму основного рівня, здійснивши підсумкову державну атестацію і одержавши диплом молодшого фахівця, студенти мають змогу здобувати освіту у вищих учбових закладах III - IV рівнів кваліфікації, фахівців в сфері економіки та бухгалтерського обліку.

На даний час педагоги факультету діють у таких установах та в закладах, як: ТОВ «Укртелеком» м. Київ, ТДВ «Первомайськ дизельмаш», ПП «Діаман», ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат", Агрофірма "Еврика", ПАТ "Молочноконсервний комбінат", Ощадний банк м. Первомайська, Первомайська центральна міська лікарня, Централізована бухгалтерія відділу освіти.

Первомайський коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Студенти у Первомайському коледжі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

В Первомайському коледжі НУК ім. адм. Макарова ефективно функціонує спільна студентська профспілка (відповідно зі Статутом профспілки робітників освіти і науки України).

Студентська профспілка – головна поєднуюча ланка між управлінням учбового закладу і студентами. До студентської профспілки можна звернутися з питань порушення твоїх прав на одержання знань, проблем з гуртожитком, також члени студентської профспілки мають право на одержання матеріальної допомоги у зв’язку з сімейними ситуаціями (одруження, народження дитини чи втрати близької людини), під час освіти кожен студент має змогу прийняти участь в екскурсіях та побачити не лише історичні регіони нашої держави, а ще опанувати велику культуру мистецтва нашого народу.

Отже, Первомайський коледж – це сучасний заклад освіти, який надає ґрунтовні знання своїм студентам, забезпечуючи їм місце у подальшому житті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!