Роздрукувати сторінку

Новобузький педагогічний коледж, НПК

« Назад

2015-й рік для установи, яка формує педагогічні кадри, - святковий. З його лав вже випустилось не одне покоління, студенти сіють зерно знань і добра у всіх регіонах України, а дехто підкорює вершини, вирвавши інші життєві стежини.

Новобузький педагогічний коледж, НПК

На даний час Новобузький педагогічний коледж продовжує гарні традиції, збагачуючи їх, надаючи путівку в життя високоосвіченим кадрам - майбутньому педагогічної ниви.

Історія становлення НПК

Праматір'ю Новобузького педагогічного училища була вчительська семінарія, створена в містечку 6 грудня 1874 р. в будинку вільного відомства минулого Бузького уланського полку. Її управителями були заможні торговці І-II гільдії Агарков і Клейменов. До семінарії мали право вступу, крім дітей купців, духовенства, місцевих багатіїв, селянські діти. Брали тільки хлопчиків від 16 до 20 років. Педагоги – тільки чоловіки. Їх було 4 та п'ятий – керівник.

Учнівські правила були важкими, та студенти дорожили своїм місцем, гарно здобували освіту.

Педагогічна школа сформована відповідно до розпорядження Народного комісаріату освіти УРСР третього травня 1940 року (указ Міністерства освіти УРСР № 1976).

Керівником став Михайло Порфирович Аксіоненко, а з серпня 1940 р. – Яків Денисович Діордіца. Заочним підрозділом керував Є. Ф. Орлянський. На І-ІІІ курси шкільного і дошкільного факультетів очної форми навчання було прийнято 320 студентів, на заочний – 500.

Освіту здобували в будівлі агрошколи, а в січні 1941 року перемістились в нову будівлю з 6-а класними кімнатами.

За підсумками перевідних та випускних екзаменів, станом методичної та виховної діяльності педагогічна школа була включена в чисельність визначних серед педагогічних освітніх установ України. В цьому була заслуга як директорів установи, так і педагогів педшколи Скляра В. І., Коваленко Л. Н., Демидовської О. Д., Гордієнка П. П., Осипчука М. Т., Петкова К. В. та інших.

НПК

Студентів педагогічної школи розділили в школи Миколаївської та Чернівецької областей, але велика кількість з них до місця праці не прибула, бо 22 червня 1941 року почалася війна.

13 серпня 1941 року Новобузька педагогічна школа на деякий час припинила свою діяльність внаслідок оточення міста фашистськими завойовниками. 1 вересня 1944 р. знову розпочала свою діяльність. Заняття відбувались у досить важких умовах, у напівзнищеній будівлі, де не вистачало стільців, посібників, зошитів, було холодно і голодно. Та головне – було бажання здобувати знання, отримувати педагогічну освіту.

З 12 січня 1945 р. за розпорядженням Міністерства освіти заклад реорганізовано на педагогічне училище.

Ще з тих періодів у педколективі сформувалася традиція – приймати активну участь в агітаційно-масовій діяльності, в культурному і спортивному житті району, області, надавати допомогу колгоспам у здійсненні аграрних робіт.

Керівником у післявоєнні роки був Катренко Гаврило Проконович. Чимало років керувала педколективом Ольга Феофанівна Ясиненко.

Більше 20 років на чолі педколективу була Рагуліна Олена Іванівна – талановита, з гарною вдачею жінка. Спливло чимало років, та всі студенти згадують Олену Іванівну – творчого директора, викладача.

Понад 10 років керував педколективом Анатолій Гаврилович Матвієнко – дійсний господар. Завдячуючи його роботі заклад не втратив своїх традицій та покращив матеріальну структуру.

Новобузький педагогічний коледж, НПК

В останню суботу березня кожного року з усіх регіонів України приїздили на зустріч минулі студенти. Більше як півстоліття педагогічне училище формувало дипломованих фахівців - учителів початкових класів та вихователів дошкільних установ – з його лав вийшло більше 13 тис. фахівців-освітян.

На протязі чималих років із маленьких краплинок збільшувався досвід, який щедро роздавали своїм учням педагоги-ветерани.

В серпні 1997 р. педагогічне училище було знищене і на його місці сформований педагогічний коледж Миколаївського державного педагогічного інституту, а в 2006 р. його реорганізовано у комерційний вищий учбовий заклад «Новобузький педагогічний коледж», який одержав ранг юридичної особи.

Загальна інформація про Новобузький педагогічний коледж

З 12 квітня 1990 року і до сьогоднішнього часу установу очолює Олександр Андрійович Скорина – педагог математики, відмінник народної освіти. Згодом розпорядженням керівника Л.І. Савченко назначено на посаду замісника директора з учбової роботи (сьогодні – В.О. Круль), В.М. Вишкову – замісником директора з виховної роботи, В.А. Головка – замісником із виробничої праці (сьогодні – Л.Г. Созонову), В.М. Нечай (сьогодні – Д.О. Скорину), В.Г. Короткову, Л.П. Ночовську – завідуючими підрозділами.

Освітня діяльність педколективу (замісник керівника з учбової діяльності В.О. Круль) знаходить своє відзеркалення в засіданнях педагогічних та методичних рад, у діяльності предметно-циклових комісій, у здійсненні масових заходів, діяльності гуртків і секцій. Традиційними стали й креативні звіти педагогів кожної предметної комісії, громадський захист курсових робіт, олімпіади з мов, математики, шкільної та дошкільної педагогіки, конкурси педагогічної творчості.

Педколектив запроваджує в практику активні креативні методи професійного становлення (дискусії, ділові та рольові ігри, психолого-педагогічні тренінґи, семінари, конференції, конкурси).

Із жовтня 2001 року з ціллю формування креативної особистості студентів, прилучення їх до науково-пошукової діяльності, виявлення здібних дітей сформовано науково-студентське товариство (голова ради товариства Л.І. Савченко, замісник директора з навчальної діяльності, а на теперішній день – В.О. Круль).

Педагогічна практика студентів Новобузького коледжу відбувається на міцній теоретичній основі. До управління практикою приєднані високоосвічені методисти. Кожного разу здійснюються семінари з формування студентів до праці з дітьми під час здійснення різноманітних видів педагогічної практики на шкільному та дошкільному підрозділах.

Новобузький педагогічний коледж

Чіткість організації (замісник Л.Г. Созонова) та здійснення усіх видів педагогічної практики сприяло формуванню й запровадженню комплексу учбово-методичної практики.

Збільшенню якості практичного становлення студентів НПК сприяє постійний зв'язок із студентами, опанування й узагальнення здобутків їх праці, а також діяльності методистів закладу.

Виховна діяльність в закладі (замісник керівника з виховної роботи В. М. Вишкова) направлена на формування майбутнього креативного фахівця, виховання бережного відношення до національної гідності людини, її культури, мови. Активно діють гуртки поглиблення знань: з української мови, виразного читання, «Природолюби», секції естетичного напрямку: декоративно-прикладної творчості, хорового співу, естрадної та сольної, образотворчої майстерності), музичний лекторій, клуби «Я – педагог», «Майбутній вихователь», «Право», «Сократ», «Ерудит», КВК.

На основі Новобузького педагогічного коледжу функціонує заочний підрозділ (замісник В.Г.Короткова). Заочна форма навчання впроваджувалась ще у вчительській семінарії, згодом вчителів початкової школи формувало педагогічне училище (1945-1954 рр.). Знову заочний підрозділ було створено в 1980 р. З 2007-2008 учбового року здійснили навчання і студенти-заочники з кваліфікації «Початкове навчання». Плідний вклад в створення успішної праці заочного підрозділу установи в різні роки здійснили С. Ф. Орлянський, М. Т. Осипчук, М. С. Вишневська, Л. І. Савченко, Л. П. Ночовська, В. Г. Короткова, Л. М. Кучерявенко, В. В. Скорина.

Кожного року на основі Новобузького педагогічного коледжу здійснюються методичні засідання педагогів вищих освітніх установ І-ІІ рівнів кваліфікації області та Південного регіону, на яких розв’язуються актуальні проблеми, відбуваються обмін педагогічним досвідом.

Батьківщина удостоїла ратні й трудові здобутки великої кількості викладачів, котрі поклали своє життя педагогічній діяльності в учбовому закладі: відзнакою «Знак пошани» удостоєна С.В. Іваніченко, дипломом «За трудову доблесть» – А.А. Дробіна та Л.І. Савченко, дипломом «За трудову відзнаку» – В.Я. Богаєвська й Т.П. Козубенко, ювілейними нагородами – О.І. Рагуліна, П.К. Толмачов, К.О. Патринець, В.Й Шелест, К.Н. Пожидаєва, Я.М. Мільштейн, Т.І. Чорна, С.В. Іваніченко, В.Ф Беззуб, О.М. Гаркавенко, медаллю імені А. Макаренка – О.І. Рагуліна, нагрудним знаком С. Русова – А.І. Козицька, нагрудним знаком В. Сухомлинський – О.А. Скорина.

Отже, на даний час установа формує фахівців, які відповідають модерним потребам, йдуть до дітей добре навченими, щоб не лише надати їм знання, а й сформувати дійсних людей.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!