Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Чернігівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Чернігівської області \ ЗВО (ВНЗ) Чернігівської області та їх рейтинг \ 25. Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-техничного університету імені академіка Юрія Бугая, ЧІІБіП МНТУ ім. Ю. Бугая

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-техничного університету імені академіка Юрія Бугая, ЧІІБіП МНТУ ім. Ю. Бугая

« Назад

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права, ЧІІБП пропонує своїм студентам отримати якісну освіту в області інформації та права для роботи на підприємствах області та країни.

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-техничного університету імені академіка Юрія Бугая, ЧІІБіП МНТУ ім. Ю. Бугая

Адреса начального закладу:  проспект Перемоги, 95А, Чернігів, Чернігівська область, Україна, 14000.

Спеціальності Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права:

- менеджмент;

- фінанси та кредит;

- облік та аудит;

- право.

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права володіє актовим залом і 20 лекційними кабінетами, обладнаними мультимедійними засобами навчання та технікою для презентації навчального матеріалу та точками доступу Wi-Fi, а так само лінгафонним кабінетом, навчальним залом судових засідань, кабінетом з електронним тиром, спеціалізованими кабінетами і аудиторіями відповідно до профілю реалізованих освітніх програм

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права володіє 20 кабінетами для проведення практичних занять, в тому числі лабораторіями інформаційних технологій з безлімітним виходом в Інтернет, спеціалізованої аудиторією для проведення занять з навчальної дисципліни «Криміналістика», юридичною клінікою, спеціалізованим комп'ютерним класом для організації навчальних занять з курсів «Загальний психологічний практикум» і практикумів, навчальним класом для проведення психологічних тренінгів та занять біологічного циклу.

Інститут володіє бібліотекою і читальним залом на 110 посадочних місць, оснащеним комп'ютерами з безлімітним виходом в Інтернет.

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права володіє гімнастичним залом з необхідним обладнанням для проведення занять з фізичної культури та літньої спортивним майданчиком.

Інститут володіє широким спектром засобів навчання, в тому числі технічними: наочними посібниками, мультимедійними презентаціями навчальних курсів, відеодвійку, відеокамерами, фотокамерами, ноутбуками, проекторами, нетбуками, мікрофонами, принтерами, ліцензійними навчальними програмами. Активно реалізуються засоби виховання, такі як тематичні вечори, конкурси, екскурсії, олімпіади, зустрічі з відомими людьми і т. д.

Інститут забезпечує харчуванням учнів в їдальні і буфеті, які розташовані на першому поверсі. Для організації охорони здоров'я учнів та з метою створення умов забезпечення навчаються медичний обслуговуванням інститутом укладено договір про надання послуг по попередньому і періодичному медичному огляду.

Інститут володіє гуртожитком загальною площею 1130 кв. м., в розпорядженні студентів понад 30 житлових приміщень з усіма зручностями, забезпеченість в гуртожитку - 100%.

Інститут володіє доступом до електронно-бібліотечних систем: «IPRbooks» на 400 підключень і «Лань» з необмеженою кількістю підключень; так само організовано доступ учнів до технологічної електронної освітньому середовищі MOODLE.

Бібліотека Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права створена в 1994 році.

Для користувачів бібліотеки функціонують 2 абонемента (по факультетах) і читальний зал.

Бібліотечний фонд становить понад 17 000 одиниць зберігання - понад 11 000 найменувань. У фонді представлена наукова, навчальна та навчально-методична література. Переважає література за профілем інституту. У фонді також є довідники, словники, енциклопедії. Для користувачів бібліотека виписує більше 20 найменувань періодичних видань.

Бібліотека здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів та викладачів інституту. Виділено фонд наукової літератури, довідкових видань, періодики. З метою інформування читачів про літературу, представленої у фонді, бібліотека веде електронний каталог.

На абонементі і в читальному залі розгорнуті тематичні виставки «Ідеологія - необхідна умова розвитку суспільства», «Загальна Декларація прав людини в моєму житті», «За здоровий спосіб життя», «На допомогу куратору», «Матеріали до єдиного Дня інформування», «Новинки літератури» та ін.

Поступово здійснюється трансформація бібліотеки в сучасний інформаційний центр на основі впровадження інформаційних технологій.

У бібліотеці можна отримати доступ до Інтернет-ресурсів, а також електронних варіантів навчально-методичних посібників, виданих у Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права.

Завдання інформаційно-ідеологічної роботи в інституті:

- підвищення рівня інформованості студентів і викладачів про прийняті державою заходи щодо забезпечення соціально-економічного розвитку країни;

- пропаганда основних досягнень;

- формування активної громадянської позиції, ціннісного ставлення до здорового способу життя і правомірної поведінки;

- облік зауважень студентів і викладачів щодо організації навчально-виховного процесу в інституті і своєчасне реагування на висловлені зауваження.

Основні форми інформаційно-ідеологічної роботи Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права :

- проведення єдиних днів інформування, факультетських та кураторських інформаційних годин, присвячених актуальним питанням суспільно-політичної та соціально-економічного життя, навчально-виховному процесу в інституті;

- проведення круглих столів, семінарів з актуальних питань ідеологічного та цивільно-патріотичного виховання, громадському та науковому житті;

- зустрічі студентів та співробітників інституту з працівниками органів державного управління, правоохоронних органів, закладів охорони здоров'я;

- участь студентів інституту в заходах районного, міського та республіканського рівня, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики;

- розвиток інформаційної інфраструктури інституту: тематичних стендів, стінний друку, тематичних виставок літератури, відповідних розділів локальної мережі та сайту інституту.

ЧІІБіП МНТУ ім. Ю. Бугая

Отже, Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права, ЧІІБП – сучасний заклад освіти Чернігівської області.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!